Kategori: Foto

Barents Rescue

Kunde: DSB

Dette eksempelet er fra et omfattende oppdrag for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap i forbindelse med Barents Rescue i 2013.

Tilbake til Produksjon