Kategori: Magasiner

Nordnytt

Kunde: Coop Nord

Internmagasinet Coop Nordnytt har vi produsert på oppdrag fra Coop Nord siden 2006. Magasinet utgis fire ganger i året og distribueres til ansatte og medlemsvalgte i samvirkelaget. Krysspress er ansvarlig for magasindesign og for produksjon av innholdet. Redaktør: Marit Hemmingsen, Linda Chruickshank, Raymond Kristiansen, Pål Wilhelmsen, Beate Németh og Tom Robin Solstad-Nøis.

Tilbake til Produksjon