Kategori: Magasiner

Nordnytt

Kunde: Coop Nord

Internmagasinet Coop Nordnytt har vi produsert på oppdrag fra Coop Nord siden 2006. Magasinet utgis fire ganger i året og distribueres til ansatte og medlemsvalgte i samvirkelaget. Krysspress er ansvarlig for magasindesign og for produksjon av innholdet. Redaktør: Kjell Olav Pettersen

Tilbake til Produksjon