Kategori: Magasiner

QB

Kunde: Peab Bjørn Bygg

Internmagasinet til Peab Bjørn Bygg har vi produsert på oppdrag fra PEAB siden 2018. Magasinet utgis to ganger i året og distribueres til ansatte i Peab Bjørn Bygg. Krysspress er ansvarlig for magasindesign og for produksjon av innholdet.

Tilbake til Produksjon